Veelgestelde vragen

Het doel van 'One Mile a Day' is simpel: de lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de hele klas. De kinderen van de lagere school gaan samen met hun leerkracht trachten 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht. Meteen nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat. Het project, dat in Schotland zijn oorsprong vond, heeft daar aangetoond dat de kinderen na ‘de mile’ de lesactiviteiten uitgerust en met meer concentratie aanvatten. Lees meer over 'One Mile a Day'

‘One mile a day’ kan opgevat worden als een ‘bewegingstussendoortje’, een extra bewegingsmoment tijdens de schooldag: om even de benen te strekken na het lange stilzitten, bij afnemende concentratie van de kinderen,… Bewegingstussendoortjes zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen/activiteiten die in het dagelijkse (school)leven kunnen geïntegreerd worden als ‘break’. Als onderbreking van de les of als overgang van een lesonderwerp bij blokuren, zijn ze ideale momenten om tegemoet te komen aan de bewegingsnood die (vele) kinderen hebben. Bewegingstussendoortjes worden best uitgebouwd als gevarieerde, fysieke en motorische prikkels. Ze hebben als belangrijk voordeel dat ze het plezier en het concentratievermogen verhogen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. Afhankelijk van de leeftijd, de motorische vaardigheden van de leerlingen en de omstandigheden (ruimte, (on)rustige groep, schikking van de klas,…) kan er een keuze gemaakt worden tussen verschillende soorten bewegingstussendoortjes.

Met de bewegingstussendoortjes worden er verschillende doelstellingen nagestreefd:

 • tegemoetkomen aan de natuurlijke bewegingsdrang van de leerlingen
 • doorbreken van het sedentair gedrag tijdens de lessen
 • aanscherpen van de concentratie
 • verbeteren van de houding, met minder risico op rug- en nekklachten in de toekomst
 • integreren van beweging in de klas
 • meer plezier in de lessen opwekken
 • minder negatieve stress uitlokken
 • stimuleren van de creativiteit door leerlingen zelf oefeningen te laten bedenken
 • het groepsgevoel aanwakkeren
 • het actief imago van de school opbouwen

Een gevarieerd en ruim bewegingsaanbod op school is uitermate belangrijk om kinderen te (blijven) prikkelen en stimuleren naar een duurzame, actieve levensstijl. Er zijn verschillende bewegingsmomenten gedurende de hele schooldag die je klas kan invullen met een ruime waaier aan leuke activiteiten, waaronder 'One Mile a Day'. Een overzicht hiervan kan je hier terugvinden. 'One Mile a Day' heeft op dit vlak een aantal specifieke troeven:

 1. De kinderen kunnen even hun energie kwijt, krijgen de mogelijkheid om sociaal te interageren met klasgenoten/leerkracht en even in de frisse buitenlucht te vertoeven.
 2. De leerkracht kiest zelf het moment, wanneer de aandacht eventjes verslapt, om het bewegingstussendoortje in te zetten. Tijdsduur is vastgelegd op 15 minuten, startende vanaf het moment dat de kinderen de klas verlaten. Omkleden is niet nodig, gewoon rechtstaan en start!
 3. Geen specifieke locatie of materiaal is nodig, het project is helemaal gratis. Toch is het aangewezen om de kinderen buiten in een welbepaalde lus rond de speelplaats, het speelveld of de speeltuin te laten lopen/wandelen. Zo kan de afstand duidelijk bepaald worden en het overzicht te allen tijde bewaard blijven.

Registreer jouw interesse in 'One Mile a Day' hier. Op basis van de ingevoerde gegevens bezorgen we jou extra informatie en promotiemateriaal. Hierna kan het avontuur meteen starten!

Dit project is begin 2012 ontstaan in Schotland door de inzet van één enkele leerkracht, Elaine Wyllie. Ondertussen loopt ‘The Daily Mile’ nog steeds in meer dan 1000 UK scholen. Motiveer jouw team om samen met de hele school deze uitdaging aan te gaan. Leerkrachten en leerlingen werken samen aan een gezonder schoolklimaat. Een school waar kinderen graag heen gaan! Bekijk snel onze infobrochure hier.

Probeer de directie te overtuigen van het nut van bewegingstussendoortjes tijdens de lesuren en dus best niet net voor de middagpauze. De leerkracht en leerlingen kunnen even stoom aflaten, om nadien met een verhoogde focus opnieuw aan te slag te gaan. Het “tijdsverlies” blijft beperkt tot slechts 15 minuten. 'One Mile a Day' kan heel makkelijk en heel snel toegepast worden, zonder dat het de school of haar leerlingen iets kost. Bekijk snel de presentatie gericht naar schooldirecties hier. Deze presentatie kan je gebruiken als leidraad om jouw directie te overtuigen!

De kinderen lopen/wandelen in een vaste blok van 15 minuten op het tempo dat ze zelf kiezen. Voor sommige kinderen zal een mijl (nog) te ver zijn, anderen zullen een grotere afstand kunnen afleggen.

De inbedding van 'One Mile a Day' in de standaard schooldag zorgt voor een bepaalde gewenning bij zowel leerling, leerkracht als ouder. Op deze manier wordt het makkelijker de dagelijkse bewegingsrichtlijn te behalen. Deze schrijven immers voor dat kinderen dagelijks nood hebben aan minstens 60 minuten beweging aan een matige tot hoge intensiteit. Dit mag opgesplitst worden gedurende de hele dag, met een minimum duurtijd van 10 minuten per activiteit. Het dagelijks kwartier van het 'One Mile a Day' project helpt de kinderen niet alleen om deze richtlijn te behalen, het kan ook voor extra motivatie zorgen om meer te bewegen!

Ja, dit kan je hier terugvinden. Snel even jouw school registreren en je kan de documentatie gratis downloaden/ je krijgt de documentatie gratis toegestuurd.

Voor kleuters zijn er betere alternatieven beschikbaar en richt 'One Mile a Day' zich voornamelijk op kinderen uit het lager onderwijs. Neem hier een kijkje voor meer informatie over het specifieke bewegingsaanbod naar kleuters.

Nadat je jouw school succesvol hebt geregistreed, kan je ongeveer 10 dagen na registratie je promotiepakket afhalen bij je provinciaal SVS-secretariaat. Hiervoor neemt SVS contact op met jullie. Indien dit niet het geval is, kan je hen ook zelf contacteren.