Partners

Stichting Vlaamse Schoolsport is de overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen:

  1. het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ;
  2. het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;
  3. het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

SVS richt zich tot alle schoolgaande jongeren uit het basisonderwijs en het secundair en buitengewoon onderwijs; zowel tot de sportief getalenteerde, de jongere die reeds actief in een sportclub is, als tot de minder of niet-sportieve leerling.

www.schoolsport.be

Energy Lab is een full-service sport- en gezondheidspromotiecentrum dat advies geeft richting het optimaliseren van sportieve prestaties en het aanmeten van een gezonde levensstijl. De dienstverlening draait rond testing, coaching, consultancy en digitale applicaties voor zowel particuliere klanten, teams als bedrijven.

De missie van Energy Lab is om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen en in beweging te houden.

www.energylab.be

Niet alleen in België lopen kinderen 1 mijl per dag! Ook in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland lopen of wandelen kinderen dagelijks één mijl. The Daily Mile zorgt voor de ondersteuning van de scholen! Het was leerkracht Elaine Wyllie die met de kinderen van St- Ninians Primary School in Stirling, Schotland, startte met dit initiatief in 2012.

www.thedailymile.co.uk